Een Hypotheek uit duizenden

Een hypotheek staat nooit op zich . een hypotheek is gekoppeld aan uw huis, maar ook aan uw inkomen. Verandert uw inkomen, dan heeft dat gevolgen voor uw financiële situatie. 
Daarom hebben wij het Huis & Hypotheek woonplan ontwikkeld. Daarbij kijken we ook naar uw inkomens- en vermogensbescherming. Bij inkomensbescherming gaat het om ondersteuning wanneer u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt of werkloos wordt. Bij vermogensbescherming gaat het vooral om het beperken of afdekken van risico’s aan uw bezit. Voorbeelden hiervan zijn de inboedel- en opstalverzekering. [Hiernaast hebben we schematisch  het Huis & Hypotheek Woonplan weergegeven.] Natuurlijk kunt u met al uw vragen hierover bij uw Huis & Hypotheekadviseur terecht.

Opzoek naar die ene hypotheek.
U heeft de zoektocht naar het ideale huis achter de rug. Uit honderden huizen heeft u net dat ene huis gekozen. Omdat u zich er meteen thuis voelde. Maar ook omdat het precies in die buurt ligt waar u graag wilt wonen, het goed bereikbaar is en het huis zich in een goede staat bevindt. Het ideale huis is dus een optelsom van allemaal positieve zaken. En dat geldt ook voor de ideale hypotheek,

Maar hoe selecteert u die uit honderden hypotheekvarianten?
Daar gaan wij u bij helpen. Het zijn met name uw persoonlijke situatie, uw specifieke wensen en de aftrekbaarheid van de hypotheekrente die belangrijk zijn. Voor hypotheken geldt dat de fiscus meebetaalt aan de rente die u moet betalen, afhankelijk van de hypotheekvorm die u kiest. Het moet om uw eigen huis gaan, dat bovendien uw hoofdverblijf is. Overigens is de duur van de renteaftrek maximaal dertig jaar en afhankelijk van eventuele reeds genoten renteaftrek en de eventuele overwaarde van uw vorige woning(en). 

Binnen alle hypotheekvarianten zijn er drie basisvormen. Het grote verschil zit in de manier waarop er afgelost wordt:

1. Direct beginnen met aflossen.
2. Ineens aflossen van de schuld op einddatum.
3. De aflossing later bepalen.

1.Direct beginnen met aflossen.
Bij deze hypotheekvormen betaalt u maandelijks zowel rente als aflossing. Uw schuld bij de geldverstrekker neemt dus geleidelijk af en is aan het eind van de looptijd helemaal afgelost. De lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek zijn hier voorbeelden van.


2.Ineens aflossen van de schuld op de einddatum.
Bij deze hypotheekvormen lost u tijdens de looptijd van de lening niet af, maar bouwt u het af te lossen kapitaal op. De schuld wordt op de einddatum ineens afgelost met het kapitaal dat u heeft opgebouwd door middel van een levensverzekering ( een levenhypotheek) of door (direct) te beleggen ( een beleggers- en effecthypotheek). Dat is gunstig omdat de hypotheekrente gedurende maximaal dertig jaar volledig fiscaal aftrekbaar is. Overigens geldt dit alleen voor het gedeelte van de lening dat u gebruikt heeft voor de aankoop en/of verbouwing van uw huis.

3.De aflossing later bepalen.

Bij deze hypotheekvormen wordt in eerste instantie alleen rente betaald. Veelal wordt de hypotheek pas ingelost bij verkoop van de woning. U heeft echter de mogelijkheid tussentijds extra aflossingen te doen. Deze aflossingen zijn boetevrij tot een bepaald percentage. Dit percentage verschilt per geldverstrekker. Voorbeelden van deze hypotheekvorm zijn de aflossingsvrije en de krediet hypotheek.