Je bent in onderhandeling als de verkoper reageert op jouw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met jou in onderhandeling is. Je bent nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar alleen aangeeft dat hij het bod met de verkoper zal overleggen.
Dat mag, Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen vaak door. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellende vertellen dat hij, zoals dat heet, ‘’onder bod is’’. Een belangstellende kan dan wel een bod uitbrengen, maar kan de eerste biedende partij niet passeren. De makelaar zal vaak aan de verkoper adviseren om beide partijen in de gelegenheid te stellen een finaal bod te doen. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken.
Het antwoord is ja. De vraagprijs is alleen een uitnodiging tot het doen van een bod (zoals beschreven onder “Word ik koper als ik de vraagprijs bied?’’). Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. De potentiële koper kan een tegenbod doen dat afwijkt van het bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen “naar elkaar toekomen’’ in het biedingproces kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper kan zijn bod weer verlagen.
Als verkoper en koper het mondeling eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan is de koop zo goed als gedaan. Wettelijk komt de koop van een huis voor eigen bewoning tot stand door het tekenen van de schriftelijke overeenkomst. De verkopende makelaar maakt deze op. Hierin moet staan wat de partijen mondeling hebben afgesproken. Meestal wordt er nog een aantal afspraken vastgesteld in de koopakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de boeteclausule. Een ontbindende voorwaarde is overigens een belangrijk onderwerp. Hierover moeten de partijen het eens zijn vóór de mondelinge koop. Let op: je krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor de financiering. Tijdens het bod uitbrengen moet je melden dat dit “onder voorbehoud financiering’’ is.
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, en de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als je de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doe je een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij het bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.
Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellende die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar- natuurlijk in overleg met de verkoper – besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventuele gedane toezeggingen na te komen (zie ook vraag 8 en 9). De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen. Vraag bij jouw NVM- makelaar naar een folder over deze procedure.
De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning verkoopt in overleg met de makelaar. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper wil verkopen. Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken- roerende zaken bijvoorbeeld – pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn.
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip ‘optie’ gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kun je niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.
Op deze drie vragen is het antwoord nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De verkopende makelaar heeft wel de verplichting je daarover te informeren. Het is verstandig als je serieus belangstelling hebt de makelaar te vragen wat je positie is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de makelaar je een toezegging, dan dient hij deze na te komen.
Neen. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid ‘hangt’ aan de overdracht van en woning. Dat is de overdrachtsbelasting (6%, die momenteel op 2% staat) en de kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers. Als de verkoper een makelaar inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet hij ook zelf met de makelaar afrekenen voor deze dienst (makelaarscourtage). De makelaar dient bij de verkoop vooral het belang van de verkoper, dus niet van de koper. Het kan daarom eveneens voor de koper van belang zijn een eigen makelaar in te schakelen.
Nee hoor. Ook met een tijdelijk contract, als flexwerker of als zelfstandig ondernemer is het mogelijk een hypotheek af te sluiten. Belangrijk is dat je kunt aantonen dat je de laatste jaren een constant inkomen hebt gehad. Met een tijdelijk contract kun je de werkgever eventueel ook een intentieverklaring laten ondertekenen waarin hij aangeeft het tijdelijke dienstverband te zijner tijd om te zetten in een vast dienstverband. Een hypotheek afsluiten is dan geen probleem.
Een eigen huis kopen is een belangrijke stap waar heel wat bij komt kijken. Je zult niet alleen stuiten op allerlei nieuwe begrippen, zoals "kosten koper", "Nationale Hypotheek Garantie", en "voorlopig koopcontract" maar ook op allerlei andere vragen. Bijvoorbeeld hoeveel je kunt lenen en wat voor jou de beste hypotheek is. Kortom, allemaal zaken waar je ongetwijfeld uitleg en hypotheekadvies bij kunt gebruiken. Vandaar dat het ook verstandig is om - voor je tot aankoop overgaat - eerst met een adviseur van Hypotheek House te praten over je wensen en mogelijkheden.
Dat hoeft niet, maar het kan wel verstandig zijn. Betaal je een deel van het huis met eigen geld, dan kun je zo het hypotheekbedrag (dus ook de maandlasten) laag houden. Maar je kunt ook besluiten het spaargeld apart te houden en met een hoge hypotheek te profiteren van maximale hypotheekrenteaftrek.
Sinds 1989 zijn wij actief met het adviseren en verstrekken van onafhankelijk hypotheekadvies en alles wat daar bij komt kijken. Wij zijn niet gebonden aan enige bank of andere financiële instelling. Onze vestigingen en hun medewerkers staan bekend om eerlijke en transparante adviezen. We geven heldere uitleg van de diverse hypotheekvormen en een uitgebreide inventarisatie van je woonwensen en mogelijkheden.
Bij het sluiten van een hypotheek kies je niet alleen voor een vorm van aflossen, maar ook voor de periode dat de hypotheekrente vast staat. Dit is heel belangrijk, want een aanzienlijke component van je maandelijkse woonlast is natuurlijk de rente. De juiste keuze is afhankelijk van je persoonlijke wensen en omstandigheden. Er zijn diverse mogelijkheden. 
Zo kan de rente worden aangepast aan de actuele rente-ontwikkelingen, of kan hij voor een bepaalde periode worden vastgezet. De rentevastperioden kunnen variëren van 1 tot 30 jaar. 
Hoe langer de periode die je afspreekt, hoe langer je zekerheid hebt over de hoogte van de maandlast. Na afloop van de afgesproken rentevaste periode kun je opnieuw kiezen voor een nieuwe rentevaste periode en een rentevorm.
Nationale Hypotheek Garantie is een instrument ter bevordering van het eigen woningbezit in Nederland. Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is het lenen voor je eigen woning goedkoop, verantwoord en veilig. 
NHG is een borg van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), op basis waarvan de geldverstrekker zeker weet dat de lening wordt terugbetaald. Daarom is de geldverstrekker sneller bereid je een lening voor de aankoop van je woning te verstrekken. 
Je krijgt een korting op de hypotheekrente die kan oplopen tot 0,7%. Daarom is een lening met Nationale Hypotheek Garantie een goedkope lening. De NHG is niet slechts bedoelt voor kopers. Deze kan ook worden gebruikt voor het oversluiten van de hypotheek.
Ja hoor. Voorwaarde is wel dat je de afgelopen drie jaar inkomsten hebt gehad. Bij zelfstandig ondernemers wordt (bij de meeste hypotheekverstrekkers) namelijk gekeken naar de bedrijfsresultaten van de laatste 3 jaar.
Je vraagt je af of het verstandig is om in de huidige markt een woning te kopen. 
Huizen worden weer sneller verkocht en de rente is historisch laag, daarom is het juist nu interessant om een woning te kopen. 
Wil je weten wat in jouw geval de mogelijkheden zijn neem dan contact met ons op. Wij berekenen graag wat je aan de hand van het bedrag aan maandelijkse huurkosten kunt kopen en hypothecaire kunt lenen.
Een waardebepaling van een woning door een makelaar, is vaak nodig voor het verkrijgen van een hypotheek of overbruggingsfinanciering. Bij een taxatie wordt zowel gekeken naar de woning zelf als naar de omgeving. In het taxatierapport wordt aan de hand van twee "soorten" bedragen een waarde toegekend aan het desbetreffende onderpand. De eerste is de executiewaarde; dat is de waarde bij een gedwongen verkoop. En de tweede is de vrije verkoop waarde. Dat is de waarde die de woning bij een (normale) verkoop zou moeten opbrengen. Aan de hand van een aantal criteria, die tevens in het taxatierapport worden opgeschreven, bepaalt de makelaar de waarden van de woning.