Nieuwbouw kopen?

Je overweegt een nieuwbouw woning te kopen? Als eerste bewoner bepaal je de sfeer in je nieuwbouwhuis. De keuken, de badkamer en de tuin: het wordt allemaal precies zoals je dat wenst. Nieuwbouw kopen betekent een gloednieuwe woning tot je droomwoning maken.

Bij het kopen van een nieuwbouwhuis krijg je met andere zaken te maken, dan wanneer je een bestaande woning koopt.

Over de prijs van een nieuwbouwwoning kan eigenlijk nooit onderhandeld worden. Deze ligt namelijk vast. De enige ruimte tot onderhandelen kan eventueel gaan over de hoogte van de bouw- en grondrente die een aannemer rekent tot aan het tekenen van de koopovereenkomst.

Bouw- en grondrente 
Zolang de grond nog niet is geleverd, kan de aannemer deze rente in rekening brengen. De aannemer heeft immers de kosten van de grond en eventuele reeds gemaakte bouwkosten (termijnen) voorgeschoten gedurende de voorliggende termijn. Die rente ligt vaak hoger dan de hypotheekrente. 

Rente tijdens de bouw 
Naast deze bouw- en grondrente is er nog een andere rente. Deze rente wordt in de volksmond ook vaak bouwrente genoemd, maar is het in feite niet. Het gaat in dit geval om de hypotheekrente aan de geldverstrekker tijdens de bouw. Je bent deze rente verschuldigd over het al opgenomen hypotheekbedrag en deze kan ook worden meegefinancierd. De betaalde rente is in aftrek te nemen, maar de rente óver de meegefinancierde rente niet. Eigenlijk is er sprake van 'dubbele' lasten, omdat je tijdens de bouw vaak nog ergens anders woont en dus huur- of hypotheeklasten hebt. 

Omzetbelasting 
Bij de aankoop van een bestaande woning dient overdrachtsbelasting van 2 procent over de koopsom te worden voldaan. Bij nieuwbouw dient omzetbelasting van 21 procent te worden voldaan. Meestal zit deze al in de grondprijs en aanneemprijs verwerkt. Maar laat je daarover van tevoren goed informeren zodat je niet voor verrassingen komt te staan. De omzetbelasting is nooit aftrekbaar.. 

Meerwerk
Bij een nieuwbouwwoning komt vaak nog het meerwerk kijken. Meerwerk is eigenlijk alles wat je anders wilt dan zoals het op de bouwtekeningen staat aangegeven. Denk aan andere plaatsing van leidingen, andere keuken, badkamer en vloer. Deze kosten kunnen aardig oplopen en dien je vooraf goed te inventariseren. 

Daarnaast gelden omtrent de financiering van een nieuwbouw woning andere voorwaarden dan bij een bestaande woning. Wanneer je een nieuwbouw woning hebt gekocht, of voornemens bent te gaan kopen, heb je wellicht allerlei vragen en wensen. Met al die vragen en wensen over het kopen van nieuwbouw kun je terecht bij HYPOTHEEKHOUSE.