Doe nu een WOZ-check

In deze periode valt de WOZ-beschikking weer op de mat. De kans bestaat dat je woning voor de WOZ te hoog wordt gewaardeerd.

In dat geval betaal je ook meer aan WOZ-waarde gekoppelde belastingen dan nodig is, zoals eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, water- en afvalheffingen en in het kader van de erfbelasting.

De WOZ-waarde
Bereken met de WOZ-tool hieronder je voordeel. Denk je dat deze groot genoeg is, neem dan contact op met ons op. Wij zijn zeer deskundig in het bepalen van de werkelijke waarde van je woning en kunnen je helpen om indien nodig bezwaar te maken. 

WOZ-bezwaar aantekenen